Zaštita od buke

Mjerenje buke i zvučne izolacije provodimo sukladno važećim Propisima RH i europskim normama iz područja zaštite od buke:

  • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
  • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
  • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
  • HRN ISO 1996-1 / 2016 Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja
  • HRN ISO 1996-2 / 2008 Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina buke okoliša
  • HRN EN ISO 16283-1 / 2014 Akustika: Terensko mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrada: 1. dio – Zračna zvučna izolacija
  • HRN EN ISO 16283-2 / 2016 Akustika: Terensko mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrada: 2. dio – Udarna zvučna izolacija

Za mjerenja koristimo kvalitetne mjerne uređaje renomiranih svjetskih i domaćeg proizvođača (Bruel & Kjaer, NEUTRIK INSTRUMENTS, YAMAHA, KIMO, FRAN d.o.o.).

Laboratorij za akustiku je akreditiran 2010. godine od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije uz provedbu četiri kontrolna nadzora. Rekareditacija laboratorija bila je 2015. godine.

2011. godine laboratorij je uspješno sudjelovao na međulaboratorijskoj usporedbi 13 laboratorija u organizaciji Hrvatskog akustičkog društva.

2015. godine laboratorij je uspješno sudjelovao na međulaboratorijskoj usporedbi 19 laboratorija u organizaciji Slovenskog društva za akustiko u području mjerenja buke okoliša i na međulaboratorijskoj usporedbi 24 laboratorija u organizaciji Hrvatskog akustičkog društva iz područja mjerenja buke okoliša te zračne i udarne zvučne izolacije.

Voditelj laboratorija: Josip Vuglenović. mag. ing. iect.

logo HAA 1264