Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara nudimo sljedeće usluge:

  • osposobljavanje pučanstva iz područja zaštite od požara
  • ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara
  • ispitivanje ispravnosti gromobrana
  • ispitivanje detekcije zapaljivih plinova
  • izrada procjene ugroženosti od požara
  • izrada planova evakuacije i spašavanja
  • izrada pravilnika zaštite od požara

logo CroCert-IQNet-9001