Zaštita na radu

Iz područja Zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

  • izrada procjene opasnosti na radnim mjestima
  • izrada organizacije provedbe zaštite na radu u pisanom obliku
  • izrada pisanih uputa za osiguravanje provedbe procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu
  • osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
  • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
  • osposobljavanje povjerenika radnika iz područja zaštite na radu
  • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  • uslugama vođenja poslova zaštite na radu sa izradom informacija, uputa i potrebnih izvješća i dokumentacije za provedbu zaštite na radu te pružanjem stručne pomoći, praćenjem stanja i provođenjem unutarnjeg nadzora iz zaštite na radu kod Naručitelja

logo CroCert-IQNet-9001

  • ispitivanje u radnim prostorijama, radnom okolišu i radnim prostorima izvan radnih prostorija kao što su:

mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka)

osvjetljenost električnom rasvjetom

izloženost radnika buci